محتوا نویسی محتوا نویسی .

محتوا نویسی

برای راه اندازی فست فود به چه مدارکی نیاز داریم؟

برای راه اندازی فست فود به چه مدارکی نیاز داریم؟ راه اندازی فست فود همچنان یکی از مشاغل پر درآمد محسوب میشود ، در مزره مشاغل با ریسک بالا نیز قرار دارد. چرا که شما راه اندزی فست ود و رستوران باید به فکر سلامت مشتریان نیز باشید . از این رو قانون گذاران شرایطی را برای اخذ پروانه و جواز کسب راه اندازی فست فود و رستوران اتخاذ کرده اند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، اما اگر شما آشنایی کامل ندارید یا قصد راه اندازی فست فود و رستوران را دارید تیم حرفه ای فست فود شاپ می تواند از صفر تا صد راه اندازی فست فود در کنار شما باشد.
شرایط و مدارک لازم جهت اخذ پروانه راه اندازی فست فود
تکمیل فرم درخواست عضویت.

تابعیت جمهوری اسلامی ایران (در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور).

اصل و کپی برابر اصل شده ‌هرگونه قرارداد اجاره یا مبایعه‌نامه عادی یا رسمی قبض رسید اجاره معتبر و یا حکم قطعی دادگاه مبنی برالزام به تنظیم سند بنام‌ متقاضی (یکسری).

اصل وکپی سندمالکیت ودرصورت داشتن پروانه‌کسب دیگری ارائه جواز کسب قبلی واحد صنفی.

تبصره یک: در صورتیکه متقاضی مالک باشد، ارائه اصــل‌ و کپــی سند مالکیت و بنچاق الزامیست.

تبصره دو:تصویر اسناد مالکیت حتما میبایست توسط مجتمع‌های ‌قضائی  برابر اصل گردد.

تبصره سه: دارندگان اسناد عادی میبایست تعهدی محضری ‌مبنی بر پذیرش ‌هرگونه مسئولیت کیفری و حقوقــی ناشی ‌از عدم ‌انطباق ‌مدارک ارائه شده با موازین قانونی را به اتحادیه تسلیم نمایند.

اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه (دوسری).

اصل وکپی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد(دوسری‌پشت ورو).

اصل وکپی کارت ملی (دوسری پشت ورو).

عکس ۴×۳ جدید پشت‌نویسی شده (۱۲قطعه از یک نگاتیو).

فیش تلفن واحد صنفی جهت تشخیص کدپستی ده رقمی.

ارائه سوابق کاربری تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی.

ارائه هرگونه مدرکی دال برتشکیل پرونده و یا کپی فیش پرداختی مالیات بردرآمد سالهای قبل از تقاضا (یک سری).

ارائه آخرین مدرک  تحصیلی یاحداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یاسوادخواندن ونوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنهااز۵۰سال به بالامی باشد).

ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری.

ارائه گواهی عدم اعتیاد.

کسب موافقت اداره نظارت براماکن عمومی (دریافت موافقت‌نامه یاد شده مستلزم تشریفاتی است که درصفحات بعدی به آن اشاره خواهد شد).

برای جلوگیــری ازمراجعات  مکـــرر وطــولانی شدن مراحــل اخذپروانه کسب درهنگام تکمیل‌فرم تقاضای پروانه کسب، مدارک‌مشروحه فوق الذکر رابصورت کامل تهیه وبه  مسئول تکمیل پرونده ارائه نمایید.

حضورشخص ‌متقاضی‌درهنـــگام تکمیـل فــرم‌درخواست‌الزامی است .

تبصره: صدورپروانه کسب برای‌افرادحقیقی ویاحقوقی‌باارائه وکالتنامه ممنوع است.

توجه: بعدازدریافت تقاضــای عضـویت،اتــحادیه‌ظرف‌حداکثــر ۱۵روزاداری نظرخودرامبنی برردیاقبول عضویت به متقاضی اعلام مینماید، سپس متقاضی موظف است ظرف حداکثرمدت سه ماه کلیـــه مدارک موردنیاز راتکمیل وبه  اتحادیه تسلیم دارددرغیراینصورت متقاضی جدیدمحسوب خواهد شد.

پس‌از انجام بازرسی و بررسی و تطبیق مدارک‌تسلیمی مبالغ مربوط به اخذ پروانه کسب به شماره حسابهای ذیل واریز و اصل و کپی فیش‌های بانکی  به مسئول پرونده می‌باید تحویل گردد.

افتتاح حساب متمرکز اصناف در یکی ‌از شعب بانک ملت (با توجه به اجباری شدن استفاده از ملت کارت اصناف از ابتدای سال۸۹).

فرمهای مذکور توسط مسئول مربوطه تحویل خواهد شد و پس از اعلام پذیرش عضویت و قبولی درخواست، پوشه‌تشکیل‌شده جهت ثبت کامپیوتری تنظیم و پس‌از ۲روز استعلامات مربوط‌به عدم سوءپیشینه‌و عدم اعتیاد و استعلام از اتحادیه‌های قبلی به متقاضی‌تسلیم تا ایشان پاسخ استعلامات فوق را قبل از انقضای زمان قانونی به اتحادیه تحویل نماید.

اخذ گواهی عدم اعتیاد برای راه اندازی فست فود
نظر به‌ اینکه‌ مدت اعتبار گواهی عدم اعتیاد یک ماه می‌باشد و اخذ گواهی عدم سوءپیشینه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد، بمنظور عدم ابطال ‌مدت اعتبار گواهی یاد شده میبایست ‌‌ابتدا با دردست داشتن مدارک انگشت‌نگاری به شرح ذیل به یکی  از مراکز  پلیس +۱۰ مراجعه و پس‌از اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه برای دریافت گواهی عدم اعتیاد به یکی از مراکز بهداشتی (آزمایشگاه) مراجعه نمایید.

مراحل راه اندازی فست فود

انتخاب نوع فست فود یا رستوران با بودجه شما
تعیین اسم مورد تایید اتحادیه و مراجع ذیصلاح
انتخاب مکان مناسب
طراحی دکوراسیون داخلی با استانداردهای روز جهان
نورپردازی حرفه ای و کم هزینه
انتخاب تجهیزات سخت افزار
پلان تخصصی آشپزخانه و تهیه دستگاههای مورد نیاز یک بار برای همیشه
تامین مواد اولیه با قیمت مناسب
قیمت گذاری منوی غذایی در فصول مختلف
ارائه جدید ترین دستور العمل های غذایی
تهیه چک لیست ها و فرم های راه اندازی
تهیه و طراحی چارت سازمانی رستوران
طراحی تابلوهای راهنمایی رستورانتهیه نرم افزارهای مورد نیاز
تهیه چک لیست ها و فرم های راه اندازی
تهیه و تدوین استراتژی جامع خدمات رستوران
طراحی علائم و نشانه های رستوران جهت بهره گیری در برنامه های تبلیغاتی
تهیه نرم افزارهای مورد نیاز فروش. خرید و انبار
گزینش و تامین نیروی انسانی
آموزش کارکنان و مدیران با مدرک معتبر
تهیه و تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله رستوران
تعیین حقوق پرسنل
تهیه و تدوین سیاست های تشویقی و تنبیهی
تهیه و تدوین شرح وظایف پرسنل
تعیین ساعات کاری و استراحت و سیاستهای مرتبط
طراحی فرم ها و روش های کنترل و نظارت بر عملکرد
برآورد هزینه های راه اندازی کامل رستوران
تهیه و تدوین برنامه جامع مالی رستوران برای یک سال آینده
تعیین هزینه های ثابت و متغیر ماهیانه رستوران
تعیین قیمت تمام شده غذاها
بودجه بندی برنامه های بازاریابی و تبلیغات
طراحی فرم ها و روش های کنترل و نظارت بر عملکرد پرسنل و مدیریتی
استانداردسازی و آماده سازی جهت دریافت انواع ایزوها
تدوین استراتژی بهداشت محیط فردی و مواد غذایی
طراحی تابلوهای تبلیغاتی رستوران
ثبت و طراحی لوگو، رستوران
طراحی و چاپ بروشورها، تراکت ها. استندها و غیره
طراحی گرافیکی منوی غذایی رستوران
طراحی صنعتی بسته بندی های مناسب ویژه غذاهای سرد و گرم
طراحی گرافیکی بسته بندی هاجهت سرو غذا و دلیوری
اجرای روشهای تبلیغاتی اثربخش جهت افزایش فروش در فصول مختلف

هزینه راه اندازی فست فود صفر تا صد
یکی از نکات بسیار مهم و حائز اهمیت هنگام راه اندازی فست فود، برآورد هزینه راه اندازی فست فود است. باید دانست که چه میزان سرمایه ای برای راه اندازی فست فود لازم است تا اقدامات لازم برای افتتاح فست فود صورت گیرد. برای اینکه بدانید با چه سرمایه در کدام شهر و منطقه می توان رستوران فست فود را راه اندازی کرد باید با مشاور و فرد با تجربه در این زمینه صحبت کنید. تا با برآورد هزینه ی تجهیزات مورد نیاز و همچنین کارکنان و سرمایه برای خرید و یا رهن مکان راه اندازی فست فود میزان سرمایه ی مورد نیاز برای راه اندازی فست فود محاسبه گردد. هزینه ها برای راه اندازی فست فود شامل موارد زیر است:

هزینه خرید تجهیزات آشپزخانه فست فود :
ما در هنگام خرید تجهیزات برای شما زیاده روی نمیکنیم فقط چیزهایی که در حال حاضر ضروری است را می خریم. واقعا خیلی مهم است که لوازم آشپزخانه فست فود کامل باشد.

هزینه دکوراسیون فست فود :
با توجه به بودجه محدود هنگام راه اندازی فست فود این یکی دیگر از بخش هایی است که هزینه بر است. ما با توجه به قیمت غذاهایتان دکوراسیون فست فود را بررسی می کنیم

هزینه تجهیزات مورد استفاده در فست فود :

مثلا برای سفارش غذا می توایند از یک تبلت برای ثبت سفارش مشتری استفاده کنید، اینجور سفارش دادن ها ی غذا امروزه جا افتاده بستگی به شما دارد که چقدر میخواهید هزینه کنید واز تکنولوژی بهره ببرید

هزینه تعمیر و نگهداری
هزینه مکان فست فود :
اینکه مغازه های اطراف مغازه شما چه باشند، اینکه دسترسی به مکان فست فود شما چگونه باشد، اینکه قبل از شما در آن مکان چه کاری انجام می شده، همه ی این عوامل در انتخاب لوکیشن نقش دارد و از همه مهمتر سرمایه شما برای اجاره آنجا.

هزینه تامین مواد اولیه فست فود :
باید ببینید چه مقدار از غذایی که درست می کنید دست نخورده به آشپزخانه بر می گرد تا در مورد سایز غذاها بتوانید برنامه ریزی کنید. در ابتدای راه لازم نیست که بروید مواد گران قیمت بخرید می توانید با شرکتها و ویزیتورهایشان هماهنگ کنید.

هزینه کارکنان و بیمه آن ها :
حداقل شما یک کارمند باید داشته باشید تا فست فودتان بچرخد، حتی کوچکترین فست فود ها حداقل دوتا کارمند دارند. کسی که سفارش می گیرد، کسی که ظرف ها را می شوید، کسی که پول را دریافت می کند.

راه اندازی فست فود با فست فود شاپ
فست فود شاپ، با همکاری متخصصان و کارشناسان خود در بخش طراحی و راه اندازی آشپزخانه های صنعتی کافی شاپ و فست فود و کافی شاپ و هتل ها، آماده ارائه خدمات و مشاوره به شما می باشد.

این شرکت با تیم فعال و با انگیزه، کسب و کار خود را توسعه داده و قادر به گسترش روابط تجاری خود با شرکت ها و برند های معتبر دنیا می باشند. تهیه لوازم آشپزخانه صنعتی را به ما بسپارید. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه راه اندازی فست فود با ما تماس بگیرید. یا می توانید به سایت www.fastfoodshop.ir مراجعه نمایید.

شماره تماس:

۰۹۱۲۳۱۴۱۱۳۴

021-44986109 021-22099726

 


برچسب: راه اندازی فست فود با فست فود شاپ، تجهیزات مورد استفاده در فست فود، خرید تجهیزات آشپزخانه فست فود، راه اندازی فست فود،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۳:۱۷ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)

معیارهای مهم کیفیت فیلتر هوا

معیارهای مهم کیفیت فیلتر هوا : بسته به جابجایی خودرو موتور آن در هر ساعت بین ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع هوا جذب می کند. این هوا مملو از ذرات گرد و غبار و آلاینده ها است. میزان آلودگی توسط عوامل مختلفی تعیین می شود. این که چه مدت لازم است تا فیلتر عوض شود و یا اینکه فیلتر هوا تا چه میزان می تواند از حجم این گرد و غبار را جذب کند بستگی به عوامل گوناگونی از جمله مواد اولیه فیلتر هوا مانند کاغذ فیلتر هوا ، قالب و  پلی یورتان به کار رفته در آن دارد.
از جمله موارد دیگری که می تواند بر روی فیلتر هوا تاثیر بگذارد می توان به موارد زیر اشاره داشت:

زمان مورد استفاده
شرایط آب و هوایی
ماهیت سطح جاده خاکی یا آسفالته بودن آن
شرایط محیطی
میزان آلودگی هوا معمولاً در شهرها بسیار بالاتر از نقاط دیگر است. اگر این ناخالصی ها به طور موثر فیلتر نشوند ، مانند کاغذ سنباده روی موتور عمل می کنند و منجر به فرسودگی زودرس قطعات مکانیکی می شوند. ذرات گرد و غبار همچنین باعث آسیب رساندن به سایر اجزای نصب شده در کانال ورودی هوا (به عنوان مثال ، اندازه گیری هوا یا توربوشارژر) می شوند.

بنابراین ، فیلتر هوا موتور و عناصر فیلتر هوا همراه آن اجزای اساسی هر موتور احتراق هستند. فیلتر هوا باید هوای تمیز شده را که برای احتراق موتور بدون عیب لازم است ، تأمین کنند. فیلتر هوا همچنین باید نویز مکش ناشی از موتور را کم کند.

در مورد مدیریت هوا در وسیله نقلیه ، فیلترهای هوا موتور طیف وسیعی از عملکردها را انجام می دهند:

تصفیه هوای ورودی موتور

بهبود جریان هوا برای احتراق مطلوب و آکوستیک موتور

ادغام مؤلفه های مختلف مانند کنتور جرم هوا ، شارژ خطوط هوایی خام و تمیز

محافظت از قطعات موتور پایین دست مانند توربوشارژر یا شتاب ذرات

معیارهای مهم کیفیت فیلتر هوا شامل موارد زیر است :
عملکرد فیلتراسیون بالا (یعنی جداسازی ذرات بزرگ و کوچک) و ظرفیت جذب گرد و غبار به اندازه کافی بالا.

فیلترهای هوا
اگر فیلتر اجازه عبور هوای کافی را ندهد ، موتور نمی تواند به حداکثر کارایی برسد. فیلتر هوا قبل از نیاز به تعویض باید بتوانند حداقل ۲۰،۰۰۰ کیلومتر یا یک سال دوام داشته باشند.

به لطف تحقیقات گسترده و کار توسعه ، تولید کنندگان تجهیزات اصلی توانسته اند به طور مداوم کیفیت و ترکیب فیلتر هوا را بهبود بخشند. در نتیجه ، مسافت پیموده شده ای که می تواند قبل از نیاز به تعویض فیلتر هوا پوشش داده شود ، دائما در حال افزایش است. فاصله تا ۵۰،۰۰۰ کیلومتر به هیچ وجه غیرمعمول و دور از ذهن نیست.

ایمنی

فیلتر هوا نویزهای مکش ناشی از موتور را کاهش می دهد و از این طریق فضای داخلی وسیله نقلیه ساکت می شود. این به راننده کمک می کند تا روی ترافیک تمرکز کند.

جایگزینی فیلتر در زمان مناسب ، کلید عملکرد مداوم موتور است. به عنوان مثال ، مسافت کوتاه مدت در هنگام عبور از جاده باعث افزایش ایمنی می شود.

جنبه ایمنی دیگر این است که عنصر فیلتر باید مطابق با مشخصات عایق بندی شده توسط سازنده خودرو باشد. انعطاف پذیری خطر آتش سوزی وسایل نقلیه را که می تواند از بین می برد.

استهلاک فیلتر هوا

فیلترهای هوا باید در فواصل زمانی مشخص شده توسط سازنده خودرو جایگزین شوند. این کار در طول بازرسی های منظم انجام می شود. توصیه می شود اگر شرایط این موضوع را بیان کند (برای مثال میزان بالای گرد و غبار موجود در هوا) فیلتر هوا را زودتر تعویض کنید. یک فیلتر هوای عملکردی موتور را در برابر سایش زودرس محافظت می کند (برای مثال پیستون ها یا سیلندرها) و در نتیجه وسیله نقلیه را برای حفظ مقدار خود کمک می کند.

اگر فیلتر هوا به دلیل فواصل بین تغییراتی که در آن رعایت نمی شود ، مسدود شود ، ذرات گرد و غبار می توانند وارد موتور شوند و باعث سایش مکانیکی شوند. این می تواند منجر به خسارت و هزینه های قابل توجه تعمیر شود. اگر ظرفیت جذب گرد و غبار یک فیلتر هوا خیلی کم اندازه گیری شود ، ممکن است عنصر فیلتر قبل از فاصله سرویس مشخص شده توسط سازنده وسیله نقلیه جایگزین شود. بنابراین هنگام تعویض فیلتر هوا باید مشخصات دقیقی در نظر گرفته شود.

حفاظت از محیط زیست با فیلتر هوا استاندارد

علاوه بر کمک به راننده برای تمرکز در ترافیک ، یک موتور آرام میزان انتشار نویز به محیط را به حداقل می رساند. اگر موتور از هوا به خوبی تامین شود ، احتراق نیز بهبود می یابد. این امر به کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده ها کمک می کند. این یک مورد مهم است ، به ویژه با رعایت مقادیر حد انتشار در ذهن.

فیلتر هوا سام صنعت قومس
این شرکت با شماره ثبت ۴۱۳۳ و شماره شناسه ملی و پروانه بهره برداری با هدف خدمت رسانی به صاحبان صنایع، کارخانجات، آماده ارائه مشاوره خدمات فنی و مهندسی در زمینه ی طراحی، ساخت، تامین مواد، نصب و راه اندازی، فیلترهوا، نگهداری و تعمیرات پروژه‌های صنعتی می باشد.

که با استفاده از زبده ترین و ساده ترین تیم کارشناسی و فنی آماده ارائه خدمات رسانی می باشد.

 
چرا فیلتر هوا ۲۰ ؟چرا ما؟
ما تنها شرکتی هستیم که از مشتری بابت فیلترهایی که نزد ایشان میدهیم.وجه ضمانت دریافت نمی کنیم.

به طور مثال بعضی شرکتها از شما بابت فیلترهوایی که دراختیار شما میگذارندمبلغ بیست تا سی میلیون وجه ضمانت میگیرند.

  بعداز مونتاژ،فقط از فیلترهوا ی شما ایراد گرفته و آن مبلغ مذکور را بابت خسارت برمی دارند.

ولی شرکت ما از شما هیچ گونه وجه ضمانتی در قبال فیلتر هوا نخواهد گرفت.

تولید فیلتر هوا در منزل
اگر قصد دارید فیلتر هوا را در منزل تولید کنید،وارد این صنعت شوید. با سرمایه مناسب ، یک کسب و کار خانگی و در عین حال صنعتی ایجاد کنید.

میتوانید در ابتدا با کارشناسان و متخصصان  ( شرکت سام صنعت قومس ) مشورت نمایید.

سپس با توجه به اتوماتیک بودن یا غیر اتوماتیک بودن خط تولید انتخابی خود،اقدام به خرید مواد اولیه یا خرید تجهیزات خط تولید نمایید.

در خرید محصولات نیز کارشناسان ما در خط فروش آماده ارائه خدمات به شما می باشند.

شماره تماس:
۰۹۱۲۰۸۱۷۷۳۹
۰۲۳۳۲۵۱۱۸۱۹

 


برچسب: تولید فیلتر هوا در منزل، تولید فیلتر هوا، فیلترهوا، فیلتر هوا سام صنعت قومس،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۱:۵۶ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)

آن چه را که در مورد برنج معطر باید بدانید

آن چه را که در مورد برنج معطر باید بدانید : برنج معطر یکی از انواع اصلی برنج است این  نوع برنج دانه متوسط و بلند دارد و به دلیل داشتن عطر و طعم اش شناخته شده است. بسیاری از گونه های برنج های ایرانی عطر و کیفیت پخت و پز عالی دارند. اما متأسفانه، به نوعی مورد توجه دانشمندان و بازرگانان برنج از جمله صادرکنندگان قرار نگرفته اند و در بین برنج های معطر، باسماتی شهرت یافته است. و تنها تعداد معدودی از برنج های معطر ایرانی در بازار بین المللی معامله می شود.
آن چه را که در مورد برنج معطر باید بدانید
در واقع، در دسترس بودن جدیدترین ابزارهای بیوتکنولوژیکی جدید در برنج معطر باعث تولید برنج های با کیفیت بهتر شده است. علاوه بر این جنبه های مدیریت آفات و بیماری را می توان از طریق فن آوری مدیریت آفات سازگار با محیط زیست مورد مراقبت قرار داد. بنابراین، آنچه مورد نیاز است این است که نهادهای تحقیقاتی کشاورزی باید پروژه هایی در زمینه حفظ و بهبود برنجهای معطر تهیه کنند و سازمان هایی مانند APEDA باید راه های ارائه آنها به بازار را کشف و ترویج کنند.

کشت برنج معطر ایرانی و غیر باسماتی بسیار محدود است و کشاورزان آنها را برای مصرف خود یا برای موارد خاص استفاده می کنند. یکی از عواملی که باسماتی را از سایر برنج های معطر جدا می کند دانه های بلند آن است. برنج های معطر ایرانی معمولاً دارای دانه متوسط و کوتاه هستند اما پس از آن، از برنج های معطر دانه بلند تنها برای موارد تبلیغاتی و خرید بیشتر در بازارهای جهانی در نظر گرفته می شده است و هیچ ارجح طبیعی در طول دانه ندارد. در عین حال تقاضا برای برنج های معطر دانه متوسط و کوتاه به مراتب بیشتر از انواع دانه بلند است.

چرا برنج های ایرانی و سایر انواع دانه بلند معطرتر هستند؟
هر دو برنج ایرانی و برنج باسماتی در یک چیز خاص هستند و آن عطرشان است. درسته هر دوی برنج ها ویژگی های متمایز به خود دارند اما این مورد به لطف ترکیبی به نام ۲-استیل-۱-پیرولین است. این ترکیب در چند غذا، یعنی نان سفید و ادویه جنوب شرقی آسیا پیدا شده است و در هر دو برنج های معطر ایرانی و باسماتی یافت می شود. این ترکیب بسیار معطر است و زمانی که هر دو برنج پخته شود، این بوها آزاد می شوند.

در واقع تعداد زیادی از ترکیبات شیمیایی باعث بروز عطر برنج می شوند.  لایه‌های سطحی دانه برنج در تشکیل عطر آن نقش مهمی برعهده دارد. ترکیباتی که در عطر دخالت دارند ممکن است از یک رقم به رقم دیگر متفاوت باشد

منشا و تنوع ژنتیکی گونه های برنج معطر
عطر یک ویژگی مهم کیفی در برنج است و یک عامل تعیین کننده ارزش بازار آن می باشد. در بین گروه های مختلف، انواع برنج معطر “باسماتی” از شبه قاره هند جایگاه نخست را در بازار بین المللی دارند. علاوه بر این، تعداد زیادی از انواع برنج معطر دانه کوتاه تولید شده توسط کشاورزان ایرانی که عطر و طعم بی نظیری دارند. تاکنون مورد استفاده تجاری قرار نگرفته اند. منشأ و تکامل انواع برنجهای معطر با استفاده از ابزارهای ژنومی کشف می شود.

به نظر می رسد ژن معطر در گروه معطر گونه های برنج منشاء دیرینه ای دارند. با وجود بیش از دویست ترکیب موجود در دانه های برنج، ترکیب اصلی عطر موجود در همه انواع آنها یکی است. با این حال، در نوع و شدت رایحه تفاوت های قابل توجهی وجود دارد که نشان دهنده ترکیبات شیمیایی اضافی در نسبت های مختلف آنها است. مطالعاتی انجام شده است تا ژنتیک عطر برنج و نقشه برداری ژن ها یا مکان های کمی صفت (QTL) کنترل بیان عطر انجام شود. یافتن جزئیات عطر برنج و درک تفاوت نوع، شدت و پایداری آن نیاز به استفاده از رویکردهای پیشرفته ژنومی و متابولیک است. همچنین لازم است تولید و بازاریابی انواع برنجهای معطر دانه کوتاه بهبود یابد.

روش تشخیص برنج معطر چگونه است؟
یک روش ساده‌تر با دقت بیشتر از آن نیز توسط محققان  مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت است از: افزودن محلول 7/1 درصد پتاس به دوگرم برنج قهوه‌ای وجوشانیدن آن به مدت 10 دقیقه و سپس بوییدن بخاری که از دهانه لوله خارج می‌ گرددو مقایسه با شاهدهای عطری و غیرعطری. از  برنج طارم و برنج عنبربو که رقم های عطری می باشند  و برنج خزر و سپیدرود که فاقد عطرمی باشند مییتوان به عنوان شاهد استفاده نمود.

مدت زمان جوشانیدن از 10 تا 20 دقیقه متغیرمی باشد. برخی  از آزمایشگاه ها قبل از تخمین عطر برنج، این مخلوط را به مدت 5 دقیقه در 40 تا 50 درجه سانتی‌گراد گرم می‌کنند و سپس مدت 10 دقیقه می‌جوشانند. ارقام مختلف برنج از نظر عطر به صورت فاقد عطر، ضعیف، معمولی و قوی طبقه‌بندی می‌گردند.

برنج طارم، برنجی معطر و دانه کوچک است و دارای عطر و کیفیت پخت و پز بسیار برتری از باسماتی است. این برنج بیش از ۲۰۰ درصد از مصرف جهانی را دارد و از این نظر از باسماتی پیشی گرفته است. به همین ترتیب، دارای عطر و بوی قوی و شدیدی است. اگرچه برخی از این برنجهای معطر قرنهاست که پرورش یافته اند اما هنوز هیچ تلاشی برای فهرست کردن آنها به صورت بین المل صورت نگرفته است. تنوع در برنج های معطر از اهمیت بالایی برخوردار است ومهمتر از همه، حقوق استقلال کشورها در مورد این برنجها بسیار ارزشمند و تحت رژیم حقوق مالکیت معنوی سازمان تجارت جهانی است نکته قابل توجه در مورد برنج های معطر، خصوصیات کیفی این برنج ها، شیوه های مدیریت برای کشت آنها، تأثیر عوامل محیطی و مکانی خاص بر کیفیت آنها و کارهای علمی در صورت وجود بر روی آنها باید به بهترین نحو صورت بگیرد.

برنج عنبر بو از انواع برنج های معطر ایرانی
شاید تصور کنید که برنج فقط در استان های شمال کشور کاشته می شود. اما برنج علاوه بر استان های شمالی کشور در استان های دیگر هم کاشته می شود. اما جالب است بدانید خوزستان سومین استان از نظر کاشت برنج است و سالانه بیش از 180 هزار تن برنج از زمین های این استان برداشت می شود. این برنج خریداران بسیاری دارد و دلیل آن را هم می توان قیمت مناسب و عطر خوب آن دانست. برنج های عنبر بو به برنج های دانه کوتاه و خوش بو مشهور هستند. این برنج از نظر پخت بسیار سبک بوده و معده را اذیت نمی کند و به هر دو نوع کته و آبکشی می تواند پخته شود. این برنج دارای طبعی گرم است و دارای مواد معدنی نظیر فیبر و ویتامین B و E است.

چطور برنج را معطر کنیم؟
این دستورالعمل ساده برای برنج های معطر و غیر معطر عالی است و طعم متفاوتی به آن می بخشد.

برنج شسته شده (حدود ۱/۳ فنجان برای هر نفر)
۴-۵ عدد هل
۲-۳ عدد میخک
آب سرد (حدود ۱/۲/۲ برابر مقدار برنج)
یک عدد چوب دارچین
 دستورالعمل آماده سازی برنج معطر : برنج، هل، میخک، چوب دارچین و آب را در قابلمه ای ریخته و بگذارید تا جوش بیاید. برخلاف دستورالعمل هایی که معمولاً در مورد پخت و پز برنج گفته شده، درب قابلمه را قرار ندهید پس از جوش آمدن، حرارت را کم کنید و به مدت ۷ دقیقه پخته شود. سپس درب آن را بگذارید و بگذارید ۸ دقیقه دیگر بپزد. حال حرارت را خاموش کرده و بگذارید برنج به مدت ۱۵ دقیقه خنک شود. اگر مدتهاست که به دنبال برنج معطر با قیمتی مناسب هستید. می توانید با خیال راحت و آنلاین انواع برنج های معطر آرتا رحیمی را بررسی و خریداری کنید.

برنج ایرانی مرغوب را از کجا بخریم؟
با توجه به اینکه دلالان این حرفه بسیار زیاد شده اند و برای افزایش فروش برنج مرغوب و با کیفیت را با نمونه پایین تر ترکیب می کنند و قیمت برنج را پایین تر می فروشند. با این اوصاف ما به شما پیشنهاد می کنیم که خرید برنج خود را از برنج آراتا رحیمی انجام دهید که تمامی محصولات آن با کیفیت و مرغوب می باشد و با استاندارد های لازمه تولید و بسته بندی می شود.

♦شماره موبایل  فروش ومشاوره:

09115110210

09116110210

09117110210

♦ شماره تلگرام :

09113778774

 


برچسب: برنج ایرانی مرغوب را از کجا بخریم؟، برنج ایرانی، خرید برنج، قیمت برنج،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۰:۴۸ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)

فایبر سمنت برد راه حلی ارزان برای نمای داخلی

فایبر سمنت برد راه حلی ارزان برای نمای داخلی : اگر به دنبال یک متریال ارزان و عین حال زیبا برای ساختمان خود هستید. فایبرسمنت برد یک پوشش عالی برای معماری داخی ساختمان می باشد، این محصول یک جایگزین کم هزینه و با دوارم ارزان قیمت برای دیگر متریال های ساختمان است. یکی دیگر از دلایلی که معماران از فایبر سمنت برد برای معماری داخلی ساختمان های خود استفاده می کنند کیفیت بالا و ایجاد نماهای متفاوت مانند چوب و آجر و … برای ساختمان با هزینه بسیار کم و زیبایی بیشتر است.

معرفی فایبر سمنت برد ( Fiber Cemet Board)
فایبر سمنت برد از بهترین و زیباترین پوشش های نما برای ساختمان های مختلف به حساب می آیند. فایبر سمنت ترکیبی از سیمان، سیلیس و الیاف سلولوزی می باشد که انعطاف پذیری منحصر به فردی دارد و از بهترین پوشش های ساخت و سازخشک می باشد که با خواص مکانیکی و مشخصات فنی خاص از مقاومت بسیار بالا، دوام، پایداری هیدرولیکی و حرارتیتولید می گردد.

این فناوری، قابل اجرا در پانل های معماری، نمای ساختمان، سقف کاذب و سقف بام می باشند و سابقه آن به بیش از ۱۰۰ سال می رسد. این صفحات جایگزین مناسبی برای مصالح بنایی در ساخت و سازهای داخل و خارج ساختمان بخصوص دیوارهای خارجی، نماها، سرویس های بهداشتی، آشپزخانه و استخرها می باشد.

فایبر سمنت برد راه حلی ارزان برای معماری داخلی

ساختمانی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید در یکی از جزایر زیبای کوهستانی که در جنوبی ترین شهر استرالیا واقع شده است. صاحبان این خانه به دنبال ساخت خانه ای زیبا و مقاوم با هزینه ای مناسب بودند. متریالی که طراحان برای ساخت نمای داخلی این خانه از آن استفاده نمودند فایبرسمنت برد است، تا بتوانند پاسخ گوی نیاز صاحبان این خانه باشند. خانه ای با تمام امکانات و زیبایی منحصر به فرد که می تواند توجه هر بیننده ای را به خود جلب نماید.

نحوه اجرای فایبر سمنت برد در معماری ساختمان ها چگونه است ؟
فایبر سمنت برد توسط پیچ بر روی سازه فلزی که روی نما و یا دیوار داخلی یا خارجی ساختمان تعبیه شده است متصل می‌گردد. که مشخصات سازه فلزی بسته به نوع کاربرد فایبر سمنت برد و همچنین نوع ساختمان و تعداد طبقات متفاوت خواهد بود. نکته حائز اهمیت در نصب فایبر سمنت رعایت درزهای انبساط و نحوه آببندی می‌باشد.

مزایای کاربرد فایبرسمنت برد رادیس کمپانی در معماری داخلی
نقش قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی و آلودگی صوتی دارد.
کمک به توسعه پایدار زیست محیطی و کمک به اقتصاد.
فاقد هرگونه آزبست و مواد مضر برای محیط زیست است.
به حشرات موذی و قارچ ها ، اجازه داخل شدن به ساختمان را نمی دهد.
سرعت نصب بالا .
ورق های سیمانی فایبرسمنت برد، دوام فوق العاده ای در برابر فشار از خود نشان می دهند.
در شرایط جوی مختلف دوام خوبی داشته و دارد.
رنگ پذیری.
خصوصیات منحصر به فرد فایبر سمنت برد رادیس کمپانی!
از خصوصیات منحصر به فرد فایبر سمنت برد شرکت مدرن سازان رادیس می توان به انعطاف پذیری آن اشاره نمود که امکان ایجاد سطوح قوس دار در نمای ساختمان را فراهم می سازد این امر امتیاز ویژه ای به معماران و طراحان جهت استفاده در نماهای مدرن و سطوح دکوراتیو خواهد داد.

شرکت تولید کننده فایبر سمنت برد
شرکت مدرن سازان رادیس با هدف ترویج سبک سازی و مقاوم سازی در صنعت ساختمان و نهادینه نمودن استفاده صحیح از مصالح سبک از مصارف مختلف از جمله نمای ساختمان، سقف کاذب، دیوار های داخلی و پیرامونی تاسیس گردید.

این شرکت نماینده انحصاری فروش و اجرای فایبر سمنت و تولید کننده فایبر سمنت برد در ایران می باشد. جهت مشاوره و یا خرید فایبر سمنت برد با ما در تماس باشید. همچنین می توانید به آدرس سایت www.radiscompany.com نیز مراجعه فرمایید.

021-26645375
021-22909901-3
09915223692

 


برچسب: فایبر سمنت برد، تولید فایبر سمنت برد، مزایای کاربرد فایبرسمنت برد، تولید کننده فایبر سمنت برد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۲:۵۵ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)

بام سبز چگونه عایق بندی می شود ؟

بام سبز چگونه عایق بندی می شود ؟ بام سبز، به تازگی در شهرهای بزرگ و پر هیاهو به منظور بهبود کیفیت هوا و افزایش فضای سبز شهری در پشت بام ساختمان ها و آپارتمان ها، ایجاد می شود. برای ایجاد بام های سبز بایستی عایق بندی مناسب با حداقل جذب آب در نظر گرفت. در ادامه در مورد عایق بندی بام سبز بیشتر توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

بام سبز
بام سبز سطح پوشیده از فضای سبز به صورت جزیی یا کامل در پشت بام منازل است. ساخت این پشت بام های سبز علاوه بر زیبایی محیط دارای مزایای زیادی برای شهر نیز می باشد، از این رو در ادامه به چندین مورد از مزایای روف گاردن اشاره شده است:

بهبود کیفیت هوا
کاهش بیش از حد گرمایش سقف ها
کم کردن سرعت تخلیه آب باران
عایق حرارتی مناسب برای ساختمان
کاهش سر و صدا
گیاهان برای رشد به آب احتیاج دارند، بنابراین سقف سبز به باید به گونه ای طراحی شود که از نفوذ رطوبت آب به داخل ساختمان جلوگیری کند.
بام سبز چگونه عایق بندی می شود؟
روش های مختلف اجرای بام سبز
    روش اول: روف گاردن گسترده
    روش دوم: روف گاردن متمرکز
    روش سوم: روف گاردن مدولار-پرتابل
در هریک از روش های اجرای روف گاردن شیوه های مختلفی جهت اجرا وجود دارد. اما نکته اساسی در اجرای بام سبز توجه به بحث زیرسازی و عایق بندی می باشد. چرا که در صورت عدم کارکرد صحیح سیستم، بام سبز در عین وجود مزایای مختلف می تواند مشکلاتی برای ساکنان ساختمان ایجاد نماید.

بام سبز چگونه عایق بندی می شود ؟
یزولاسیون که از دیگر مراحل ساخت بام سبز می باشد در واقع به معنای عایق بندی بام می باشد. به کمک ایزولاسیون از نفوذ آب به لایه های زیری ساختمان جلوگیری کرده و به نوعی زیر ساخت اجرای روف گاردن را می سازد. عایق بندی ممکن است در یک یا چند لایه بسته به نوع زیر سازی و سازه اجرا شود.

عایق بندی بام سبز به روش های زیر انجام می گیرد؟

روش های متعددی جهت اجرای ایزولاسیون و عایق روف گاردن وجود دارد اما اجرای ۵ لایه اصلی شامل موارد زیر شما را به یک روف گاردن ایمن و زیبا خواهد رساند:
۱.لایه عایق رطوبتی
روش های متعددی جهت اجرای عایق رطوبتی در سراسر جهان وجود دارد اما توجه به مسائلی همچون عمر عایق، سهولت اجرا، هزینه مقرون به صرفه و … در کشور ما عایق ایزوگام پراستفاده ترین عایق محسوب می گردد. برای اجرای این لایه تصور کنید که قصد اجرای روف گاردن ندارید! مطابق با دیتیلهای معماری ساختمان، تا ارتفاع مورد نظر از لبه جانپناه ( به صورت افقی در کف پشت بام و عمودی در جان پناه) قیرگونی را اجرا نمایید. سپس دو لایه ایزوگام در دو جهت عمود بر هم به فاصله زمانی یک روز اجرا نمایید.
۲.لایه ژئوممبران( عایق آنتی روت و ضد ریشه)
پس از اجرای لایه عایق رطوبتی میتوان از ژئوممبران که لایه ای با نفوذپذیری بسیار پایین می باشد به عنوان لایه ضد ریشه استفاده نمود. ژئوممبران معمولا به صورت پیش ساخته و یا در محل با استفاده از غلتک و گرم کردن قابل اجرا میباشند
۳.لایه ژئوتکستایل ( محافظ ژئوممبران)
پس از اجرای لایه ژئوممبران از لایه ژئوتکستایل به عنوان محافظ ورق ژئوممبران توصیه میگردد. ژئوتکستایل ها از جنس پلی استر بوده و به عنوان محافظ ژدوممبران، کنترل فرسایش، مسطح سازی و عملیات زهکشی کاربرد دارد.
لایه ژئودرین(لایه زهکشی)
این لایه با شکل شانه تخم مرغی جهت زهکشی آب و هوادهی به ریشه گیاه می باشد. آب مورد نیاز حاصل از آبیاری گیاهان درون این لایه ذخیره شده و منافذ موجود در زیر آن امکان گذر هوا و در نهایت جلوگیری از پوسیدگی ریشه گیاه را فراهم می آورد.
۵.لایه فیلتر خاک
آخرین لایه در اجرای ایزولاسیون لایه فیلتر خاک می باشد که پس از اجرای لایه زهکش و قبل از اجرای خاک مخصوص کاشت اجرا می شود. جلوگیری از شسته شدن، عبور و نفوذ شن و ذرات خاک به درون لایه زهکش، وظیفه اصلی لایه فیلتر خاک محسوب می گردد.
۶.خاک و گیاهان

لایه گیاهی به معنای محیطی مناسب برای رشد (خاک) است، سطحی که گیاهان و فضای سبز را در آن پرورش می دهید باید دارای گردش هوای مطلوبی باشد و باید از نفوذپذیری آب برخوردار باشد. آماده سازی خاک با توجه به گیاهانی که در حال رشد هستید انجام می شود.

نحوه تست آب بندی عایق رطوبتی بام سبز

برای انجام تست آب بندی ابتدا کل سطح را با عایق رطوبتی بپوشانید. در مرحله بعد، بصورت موقت محل آبرو را عایق بندی کنید. سپس دور تا دور محل عایق کاری را به ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر عایق بندی نموده تا سطحی ایجاد شود که قابلیت نگهداری ۳ تا ۷ سانتی متر آب را داشته باشد. در صورتی که سطح شیبدار است و یا فضا گسترده است و قسمتی از کف بدون آب باقی می ماند می توان با استفاده از پمپ آب یا کف کش، آن بخش را پوشش داد. دقت داشته باشید که لازم نیست آب با فشار بر روی سطح پاشیده شود، در صورت وجود کوچکترین منفذ حداکثر ظرف ۲ روز نشتی آب و نم مشخص خواهد شد. حداکثر زمان لازم برای این تست ۳ روز می باشد.
طراحی و اجرای بام سبز با سبز نما
ما متخصصان باغبانی بام سبز  هستیم. این باغ ها در بالای مجتمع‌های مسکونی و تجاری بزرگ کاشته می‌شوند و نمایی متفاوت و جذاب به آسمانخراش‌ها  می‌دهند. این سیستم رشد، گیاهان را بدون نیاز به سرمایه گذاری در آب و نگهداری به طور منظم تشویق می کند. ما عمیقاً برای سؤالات شما ارزش قائلیم و سعی می کنیم به بهترین شکل ممکن به سؤالات شما پاسخ دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طراحی بام سبز و باغ عمودی با ما تماس بگیرید. می توانید برای مشاهده ی طرح های بام سبز به سایت شرکت سبز نما www.sabznama.comنیز مراجعه کنید

017-۳۴۳۳۸۴۲۳

 


برچسب: بام سبز، طراحی بام سبز، روش های مختلف اجرای بام سبز، باغ عمودی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۱:۵۲ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)

چه خطراتی در بیمه عمر جبران نمی شود ؟

چه خطراتی در بیمه عمر جبران نمی شود ؟

۱) در صورتیکه بیمه شده خودکشی کند و یا دراثر سعی در خودکشی فوت نماید براساس شرایط زیر عمل می گردد

۲) هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طرف بیمه گر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد. 

۳) هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه پرداخت خواهد شد. 

۴) درصورتیکه استفاده کننده یا یکی از استفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند دراینصورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و درصورت عدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.

اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده :

۱) بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که در اختیار دارد با اخذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه را به دیگری انتقال داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

۲) بیمه گذار موظف است مراتب را کتبا” با اعلام نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جدید به بیمه گر اطلاع دهد.
 
 

آیا علاقمند به گرفتن نمایندگی بیمه پاسارگاد هستید؟
 

شما میتوانید با مراجعه به سایت moshaverbimeh.com  می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

شرایط اخذ نمایندگی بیمه پاسارگاد قدس علوی – اعطای نمایندگی
شرکت بیمه پاسارگاد به منظور گسترش عرضه خدمات بیمه ای خود در زمینه فروش حرفه ای بیمه عمر و تامین آتیه پس از مصاحبه و موفقیت در دوره آموزشی، تعداد محدودی از متقاضیان واجد شرایط را برابر آئین نامه 54 بیمه مرکزی دعوت به همکاری می نماید.
امروزه با توجه به خوشنامی و جایگاه ویژه بیمه پاسارگاد نزد بیمه مرکزی و مردم و جذابیت های شغل نمایندگی بیمه به عنوان یکی از ده فرصت شغلی ثروت ساز ایران و جهان، افراد بسیاری به دنبال اشتغال در صنعت بیمه هستند.
مرکز تخصصی جذب نیرو با هدف تسهیل شرایط اخذ نمایندگی بیمه راه اندازی و تحت نظر شرکت بیمه پاسارگاد فعالیت مینماید.
همکاران ما در راستای اطلاع رسانی در مورد شرایط اخذ نمایندگی بیمه و ایجاد ارتباط بهتر، همیشه آماده پاسخگویی و راهنمایی متقاضیان محترم هستند.
 

مزایای اخذ نمایندگی بیمه (عمر و تامین آتیه)
سازمان فروش بیمه پاسارگاد با استفاده از متخصصین آموزش و بهره گیری از علم روز، در زمینه آموزش و پشتیبانی، پیشرو صنعت بیمه است و مزیت های فراوانی را برای علاقه مندان به شغل نمایندگی بیمه فراهم آورده است.
از مزایای گرفتن نمایندگی بیمه میتوان به این موارد اشاره کرد:
آموزش بیمه بصورت تخصصی (آموزش غیر حضوری و حضوری) 
تخصیص پشتیبان و مشاور اختصاصی به هر یک از نمایندگان تازه کار
اعطای کد نمایندگی رسمی فروش (قابل استعلام از سایت بیمه مرکزی)
  ایجاد درآمد بلند مدت، افزایشی و نامحدود
  امکان فعالیت تمام وقت و پاره وقت
 بیمه تکمیل درمان نماینده و اعضا خانواده
 تسهیلات بلند مدت
 بیمه عمر و بازنشستگی ویژه نمایندگان
 مجوز تاسیس دفتر و نصب تابلو – و….
مقایسه درآمد نماینده بیمه پاسارگاد و درآمد بازاریاب بیمه
درآمد نماینده یا درآمد نمایندگی بیمه، یک درآمد بلند مدت، افزایشی، نامحدود و رسوبی است.
درآمد نماینده بیمه درصد مشخصی از فروش است که مطابق آئین نامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و مستقیما به حساب بانکی صاحب امتیاز نمایندگی (شخص نماینده) واریز میشود.
برعکس درآمد بازاریاب بیمه که بعنوان پورسانت و حقوق بازاریاب بیمه مطرح میشود و درصدی توافقی است که تنها یک بار و توسط نمایندگی بیمه (شخصی) پرداخت میگردد.
لازم به ذکر است اغلب شرکت های بیمه فعال در ایران، به دنبال جذب بازاریاب بیمه و نه اعطای نمایندگی بیمه هستند.
شرایط متقاضیان نمایندگی بیمه عمر و آتیه
تابعیت دولت جمهوری اسلامی
نداشتن پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر
داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هرنوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی. (برای آقایان)
داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم (دارندگان مدارک بالاتر در اولویت می باشند)
داشتن حداقل ۱۸ سال سن
دارا بودن قدرت بیان و روابط عمومی قوی
مدارک مورد نیاز برای نمایندگی بیمه عمر و آتیه
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
تصویر تمام صفحه شناسنامه و کارت ملی
دو قطعه عکس ۴*۳
درخواست کتبی جهت همکاری به همراه آدرس و شماره تماس
واجدین شرایط می توانند کلیه مدارک خود را به نشانی شعبه مربوطه ارسال نمایند
 
اگر قصد دارید بازاریاب بیمه عمر شوید حتما این سوال برای شما پیش آمده است که کدام شرکت بیشترین پورسانت را ارائه می‌دهد؟ چه عواملی برای جذب مشتری بیمه عمر تاثیر گذار است؟ معمولاً افراد قبل از اقدام به خرید بیمه عمر، از چندین شرکت بیمه نرخ می‌گیرند که در بسیاری از موارد، کار دشوار و زمان‌بری است؛از سایت مشاور بیمه،  بیمه پاسارگاد خانم قدس علوی  تمامی اطلاعاتی که شما برای شروع کار در مورد بیمه  نیاز دارید در کوتاه‌ ترین زمان در اختیار شما قرار می‌دهد. شما عزیزان می توانید برای بازار یابی و یا نمایندگی بیمه پاسارگارد ... از طریق شماره های  ۳۲۳۲۹۱۹۷ ، 09112737896 و یا از طریق سایت http://moshaverbimeh.com  با ما در ارتباط بوده و پاسخ تمامی سوالات خود در مورد جذب نماینده بیمه و جذب بازار یاب بیمه   دریافت نمایید

 


برچسب: چه خطراتی در بیمه عمر جبران نمی شود ؟، بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۰:۴۸ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)

آشنایی با سبک دکوراسیون مینیمال در منزل و محل کار

آشنایی با سبک دکوراسیون مینیمال در منزل و محل کار : در دنیای امروز سبک های زیادی وجود دارد تا بتوان محیط اطرافمان را با توجه به سلیقه خودمان تغییر دهیم. در این مورد طراحان دکوراسیون می توانند به شما کمک کند . اما اگر مایل هستید که طراحی داخلی محیط اطرافتان را خودتان انجام دهید پیشنهاد ما به شما گروه مشاوران آرت کانر و شرکت در کارگاه های آموزشی دکوراسیون و معماری است. با این همه خواندن مطالب سایت آرت کانر نیز به شما در طراحی داخلی کمک بسیاری می کند. در این مطلب قصد داریم تا شما را با سبک دکوراسیون مینیمال آشنا کنیم ، با ما همراه باشید :
تاریخچه سبک دکوراسیون مینیمال یا ساده گرایی
مینیمالیسم از قرن بیستم و تقریبا در سال ۱۹۲۰ با معماری آغاز شد. بعد از جنگ جهانی، مهندس و طراح معمار، لودویگ مایس ون در روهه (Ludwig Mies van der rohe) یکی از اولین اشخاصی بود که از قوانین مینیمالیسم در طراحی های خود استفاده کرد. یکی از معروف ترین ابزارهای مدرن طراحان شیشه، استیل و بتون در کارهای معماریشان بود. در اجرای طراحی های موثر ، ساختمان هایی با طرح مینیمال، کمک بسیاری در روش های ساخت و ساز کرد.

مینیمالیسم (Minimalism)  یک مکتب هنری است. این مکتب، مانند مالویچ  با اثر “سفید روی سفید” تجربیات هنرمندان روسیه در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و هنرمندان اروپا و آمریکا مانند مجموعه تابلوهای تماما سفید رابرت راشنبرگ جوان و کارهای تک رنگ ایوکلین ، و سری آکروم پیرو مانتزونی اثر گذار بود.

تعریف سبک مینیمال به طور خلاصه
دکور و دکوراسیونی که در عین سادگی، زیبایی و استفاده از حداقلی‌ها، کارایی خود را حفظ کرده و حتی در مواردی کارایی بیشتری به ارمغان بیاورد. در این نتیجه کلی قواعد و اصول بر حفظ نظم در عین ساده سازی تاکید کرده و این اصول را به بخش‌های مختلف نیز تحمیل می‌کنند.

نکات جالب سبک طراحی داخلی مینیمال یا ساده گرایی 
پیشگامان این سبک با استفاده از رویکرد "کمترین، بیشترین است" و با تاکید بر شکل و ظاهر ساده مبلمان و دکوریجات و ضرورت و کارایی آن ها در چیدمان منزل، فضایی ساده و آرامش بخش و محیطی منظم و بدون هیچ گونه در هم ریختگی به وجود می آوردند که مورد توجه خیلی از مردم قرار گرفت.
فضاهای خالی یکی از عناصر اصلی در دکوراسیون مینیمال است
استفاده از رنگ های سرد و نورپردازی سفید یا آبی در طراحی دکوراسیون منزل، فضای زیباتری به محیط خانه می دهد.
فضاهای گسترده و باز با کم ترین تعداد وسایل ضروری می تواند محیط خانه را جذاب تر کند.
استفاده از نور طبیعی در طراحی داخلی فضا ، کمک می کند تا فضای جالب تری از نور غیر طبیعی داشته باشیم.
یکی از ویژگی های مهم دیگر سبک مینیمال در دکوراسیون داخلی، کاربرد فراوان شکل های هندسی ساده، مانند مربع و مستطیل و خطوط صاف و مستقیم در طراحی مبلمان و وسایل است.
رنگ غالب و ثانویه در سبک مینیمال
انتخاب رنگ های خنثی مانند سفید، کرم، خاکستری و بژ به عنوان رنگ غالب و ثانویه از دیگر ویژگی های مهم سبک مینیمال در طراحی داخلی به شمار می رود.
یک خانه با دکوراسیون مینیمال چه ویژگی‌هایی دارد؟
دکوراسیون مینیمال اغلب ساده و جذاب است، با این‌حال همه چیز به سلیقه شما و میزان افراط یا تفریط‌ تان بستگی دارد. شما می‌توانید مینیمال گرا باشید، اما حد تعادل را رعایت کنید. اما چند نکته و ویژگی را باید مدنظر داشته باشید.

 تعداد مبلمان در طراحی مینیمال
اتاقی که به صورت مینیمال طراحی شده است، باید کمترین تعداد مبلمان را داشته باشد. به عنوان مثال، یک اتاق نشیمن می‌تواند فقط شامل یک نیمکت، یک صندلی، یک میز قهوه خوری، یک تلویزیون و دو عدد لامپ باشد. یک اتاق خواب شامل یک تخت ساده، کمد و یک قفسه کتاب باشد.

استفاده از لوازم با کیفیت
یک مینیمالیست واقعی به جای این‌که ده‌ها وسیله معمولی در خانه خود داشته باشد، چند وسیله بی‌نظیر دارد. یعنی هر چیزی که در خانه یک مینیمالیست مشاهده می‌کنید، فوق‌العاده و شیک است. او به این وسیله‌ها علاقه بیش از اندازه دارد و از آن‌ها بیشترین استفاده و بهره را می‌برد.

استفاده از یک رنگ پایه در طراحی مینیمال
با این‌که اصل و اساس طراحی مینیمال خلاقیت و نوآوری است، اما این خلاقیت و نوآوری نباید موجب تضاد و ناهمگونی شود. در طراحی دکوراسیون‌های مینیمال بخش اعظمی از اتاق به یک رنگ است و اغلب از رنگ سفید، طوسی یا کرم برای این منظور استفاده می‌شود. رنگ غالب باعث پیوند کل فضا به یکدیگر می‌شود و یک هارمونی می‌سازد.

هماهنگی ظاهری دکوراسیون در سبک مینیمال
یک شکل بودن وسایل هایی که انتخاب می کنید، بسیار مهم است. هماهنگی و یک شکل بودن لازم است که در اتاق رعایت شود، زیرا وقتی که یک شکل با دیگر اشکال همانند نباشد، باعث می شود که چشم انسان احساس سردرگمی کند.

شما باید تمام تلاش‌تان را بکنید تا ظاهر اتاق‌تان ساده و یکپارچه دیده شود. لازم نیست زیاد سخت‌گیری کنید. کافیست به اشکال وسایلی که انتخاب می‌کنید، دقت کنید. به فکر شکل های ساده مانند مربع و مستطیل باشید. بعد از آن به خطوط رایج در طراحی مانند خط افقی، عمودی، مورب، زیگزاگ و منحنی فکر کنید.

آشپزخانه سبک مینیمال چه ویژگی هایی دارد ؟
آشپزخانه‌های جدید امروزی ناخواسته و به پیروی از مد روز به سمت مینیمال شدن حرکت کرده‌اند به طوری که یک آشپزخانه در طراحی دکوراسیون امروزی تمام المان‌های ساده و حداقلی را دارا است. از پنهان کردن تمام لوازم در بطن کابینت‌ها که هر کدام به ظرافت صورت گرفته است، تا رنگ‌های ساده و یکدست خنثی و حتی جیغی که با شرایط آشپزخانه همخوانی دارند. در این بین مدل‌ها پیاده سازی طرح‌های مینیمال در آشپزخانه‌ها نیز باعث شده این سادگی بیشتر به چشم بیاید. مثلاً طرح آشپزخانه جزیره‌ای که فضای آشپزخانه را به دو بخش بسیار ساده و زیبا تقسیم می‌کند به ببیننده القا می‌کند برای رسیدن به حداقل‌ها شکستن بعضی از اصول کار را جذاب‌تر و جالب‌تر نیز خواهد کرد؛ درست مانند سینک‌ها یا اجاق گازهایی که در مرکز آشپزخانه نصب و مورد استفاده می‌گردند.

در این بین، سبک‌های خطی نیز در کنار این ایده‌ها باعث می‌شوند آشپزخانه‌ها ساده‌تر از آنچه هستند خود را به ما نشان دهند. این نوع طراحی‌ها باعث شده هیچ فراز و فرودی میان ابزارها و وسایل آشپزخانه به چشم نخورد و یکپارچگی محیط کاملاً حفظ شود.

طراحی اتاق خواب به سبک مینیمال
استفاده از رنگ‌های روشن و به خصوص سفید از مهم‌ترین نمایه‌های اصلی مینیمال است. دیوارهای ساده و بدون پترن یا الگو؛ معمولاً به منظور جلوگیری از بی نظمی و عدم ایجاد حس ساختگی، اتاق خواب مینیمال را با رنگ‌های روشن و ترجیحاً سفید تزیین می‌کنند. رنگ‌های خنثی نیز نقش مثبتی در این اتاق‌ها دارا هستند. استفاده از پترن‌ها یا الگوهای محو نیز در مواردی مشاهده شده است، اما هر چه اتاق و دیوارها ساده‌تر باشند، رعایت اصول دکوراسیون مینیمال نیز بیشتر به چشم خواهند آمد. قاب عکس یا تابلوهای نقاشی میانه نسبتاً خوبی با مینیمالیست‌ها دارند، به شرط آن که دیوار را از سادگی خود خارج نکرده و به شلوغی زاویه دید نیفزایند.

در اتاق خواب مینیمال پنجره‌ها، پرده اتاق خواب و نور آن است. واضح است که در میان چشمه‌های نور، نور طبیعی در روز اولویت اصلی ما در ایده پردازی و طراحی است.

لوستر برای اتاق خواب مینیمال پیشنهاد جالبی نیست، به همین دلیل استفاده از نورهای نقطه‌ای مانند هالوژن‌ها و همین طور چراغ‌های تزیینی خاص گزینه ایده آل یک اتاق خواب با دکوراسیون مینیمال است. در مورد پنجره‌ها نیز باید بگوییم که اگر پنجره یا نورگیر اتاق شما بزرگ و عریض است، خود به خود امتیاز این مورد را به حساب اتاقتان واریز کرده‌اید و اگر چنین نیست باید با تغییر فریم و یا کمی سخت‌تر از آن یعنی تغییر در دیوار مذکور اندازه این بخش را افزایش دهید. پرده‌ها را تا حد امکان از نوع ساده انتخاب کنید، حتی تورهای سفید و نازکی که هنگام وزش نسیم با اهتزاز در می‌آیند نیز بسیار مناسب هستند.

در میان گزینه‌های خود برای بخش سرویس خواب، حتماً توجه کنید که المان‌های مینیمالیستی رعایت شده باشد، مثلاً خطوط منظم و شکسته در ساخت آن به کار رفته باشد، رنگ آن با سایر موارد موجود در تضاد فاحش نباشد، از رو تختی‌های سفید و رنگی با رنگ ملایم استفاده شده باشد و سایر متعلقات سرویس خواب که در اتاق قرار دارند اضافی به نظر نرسند.

طراحی حمام و سرویس بهداشتی به سبک مینیمال
یک آینه بزرگ و عریض در بخش میز توالت ابتدایی‌ترین کار در رسیدن به هدف نهایی است. اگر فضای سرویس بهداشتی کوچک است سراغ آینه‌ای بروی که تمام عرض دیور را بپوشاند؛ این گونه است که فضایی بزرگ‌تر از حد معمول در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

لوازم اضافی را درون کشو یا قفسه پشت آینه جای دهید یا مکانی برای آن تعبیه کنید تا در معرض دید نباشد. به جای استفاده از زیرپایی های مرسوم از پاپوش‌ها یا دمپایی‌های سفید استفاده کنید تا همرنگی و یکدستی محیط به هم نریزد. بعد از آن نوبت داخل سرویس بهداشتی است تا آن را ساده‌تر از قبل کنید. اگر از سرویس‌های فرنگی استفاده می‌کنید، همیشه درپوش و درب آن را بسته نگه دارید و اگر سرویس شما ایرانی است کاشی‌ها و سرامیک آن را همواره تمیز و سفید نگه بدارید.

برای حمام داستان کمی متفاوت خواهد بود. دکوراسیون مینیمال در حمام به دو دسته حمام بدون وان و حمام دارای وان تقسیم می‌شود. در حمام وان‌دار هرگز وسیله‌ها و لوازم شست و شو را روی لبه و بدنه وان نچینید. برای کنار وان یک چهارپایه چوبی ضد آب سفید تهیه کنید تا در مواقع لازم از آن استفاده کرده و نمای زیبایی نیز از آن برای حمام به کار بگیرید. اگر از حمام بدون وان استفاده می‌کنید، یک نظم دهنده جادار و بزرگ برای حمام خود تهیه کنید و اولویت با آن‌هایی است که دارای محفظه‌ی درب‌دار داشته و لوازم را از معرض دید خارج می‌کنند. رنگ شیرآلات را حدالامکان سفید و در صورت عدم وجود، نقره‌ای مات انتخاب کنید و حوله خشک کن حمام را در راستای دیوار خروج از حمام قرار دهید تا منظره‌ای آزار دهنده در فضای سرویس به وجود نیاورد.

طراحی اتاق کار با سبک مینیمال
در میان ادارات و فضاهای اداری مرسوم بر این است که اتاق‌ها با معیار بهینه بودن نسبت امکانات به افراد چیده و آراسته شوند و این موضوع باعث شده تا زیبایی فدای مواردی مانند هزینه‌ها و حتی عدم وجود سلیقه در چینش شود. اما در شرکت‌های ذکر شده و دفاتر آن‌ها اصول و مبنا بر اصل زیبایی و راحتی کارمندان است که سبک مینیمال به دلیل کم کردن حواشی و زوائد موجود در محیط حس بهتری را برای آن‌ها به وجود می‌آورد؛ چرا که احساس بزرگی فضا و آزادی عمل بیشتر حس مثبتی تلقی می‌شود.

از نکات و ویژگی‌های سبک دکوراسیون مینیمال در فضاهای اداری به چیدمان اتاق‌های کنفرانس، لابی‌ها و استراحتگاه‌ها و همین طور بخش انتظار توجه خاصی می‌شود، اما اتاق شخصی کارمندان و حتی در مواردی اتاق روسا نیز از دید طراحی غافل مانده و بدون دکور باقی می‌ماند. با چند نکته ساده شما نیز می‌توانید اتاق شخصی خود را به سبک مینیمالیست ها بیارایید. اگر تنها در یک اتاق قرار دارید، سعی کنید لوازم خود را کاملاً از دید خارج کنید. لباس‌ها را بر روی آویزهای مخفی پشت درب قرار دهید، فایل‌ها و زونکن‌ها را با دسته بندی‌های منظم بچینید و از کمدهای مخصوص آن کمک بگیرید. میز خود را در کنار کمد یا زیر پنجر قرار ندهید تا نمای کلی اتاق بهم نخورد. بهتر است اتاق را با کمترین وسایل ممکن پر کنید و وسایل ضروری را در باکس‌ها یا کمدها نگه داری کنید، البته به شرطی که فضای اتاق شما کوچک باشد و اگر نیست، نیازی به رعایت جزییات اینچنینی نیست.

اگر در یک اتاق چند نفر حضور دارند، میزها را در یک راستا قرار دهید تا به یک نظم کلی دست پیدا کنید. سپس راهرو به وجود آمده را از لوازم سر راهی پاکسازی کنید و کمدهای موجود در اتاق را قرینه سازی کنید. از طریق یک ارگانیزر لوازم را در یکجا جمع آوری کنید. روزی میزها را مرتب نگه داشته و کف اتاق را از آلودگی‌ها پاک کنید.

دوره آموزشی تخصصی چیدمان و سبک شناسی

مدرسه معماری داخلی آرت کانر اقدام به برگزاری دوره تخصصی چیدمان و سبک شناسی با استفاده از تجربه اساتید برتر در این زمینه نموده است و سعی کرده است تا شرکت کنندگان در این دوره ها را با مفاهیم کامل چیدمان و سبک شناسی آشنا نموده و پس از پایان دوره، مدرک معتبر از وزارت علوم ارائه می دهد تا بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند.ما با برگزاری گارگاه های آموزشی حضوری یا آنلاین و محصولات آموزشی به شما کمک می کنیم تا در حوزه تخصصی خود بی رقیب باشید.
مدرک دوره آموزشی تخصصی چیدمان و سبک شناسی مدرسه معماری آرت کانر، قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی هنرجو قرار گیرد. همچنین هنرجویان می توانند بنا به درخواست، مدارک بین المللی از مؤسسات معتبر خارجی اخذ نمایند.
artconnor_com  
۰۱۷۳۲۳۳۱۵۱۳

 


برچسب: طراحی داخلی مینیمال یا ساده گرایی، آشپزخانه سبک مینیمال چه ویژگی هایی دارد ؟، دوره آموزشی تخصصی چیدمان و سبک شناسی، مدرسه معماری داخلی آرت کانر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۰:۱۱ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)

طراحی لیوان کاغذی در تکوک

طراحی لیوان کاغذی در تکوک : از آنجایی که طراحی در هر محصولی اولین نکته در وجه بصری یک محصول شمرده میشود ، لیوان کاغذی نیز از این قاعده به دور نیست و در نگاه اول این طرح چاپ شده روی لیوان کاغذی است که دیده میشود.شرکت تکوک با استفاده از تکنولوژی روز دنیا توانسته است لیوان های کاغذی بسیار زیبا و مناسب با بازار و در طرح های مختلف ارائه کند.
 

برای طراحی لیوان کاغذی قالب مخصوص طراحی لیوان کاغذی سایزهای مختلفی دار که گروه تولیدی لیوان کاغذی تکوک در حال حاضر بیشتر تولید لیوان کاغذی 180 سی سی ، 220 سی سی ، 360 سی سی  را انجام میدهد. حال ما نیز در مورد لیوان کاغذی 220 سی سی صحبت میکنیم که در طراحی لیوان کاغذی چند مورد است که رعایت آنها الزامی میباشد که اولین این است که نرم افزار پیشنهادی ما برای طراحی لیوان کاغذی کرماژ است که ساده آن و پرکاربرد در فضای طراحی خطی نیز شمرده میشود.

طراحی لیوان کاغذی در تکوک
نکته بعدی که حتما باید رعایت شود این است که حتما طرح ارسالی لیوان کاغذی شما باید با فرمت رنگی باشد و از ارسال طرح لیوان کاغذی با فرمت باید بپرهیزید زیرا آر جی بی برای نمایش در مانیتور میباشد و در چاپ لیوان کاغذی رنگ آن تغییر میکند.

نکته انتهایی کیفیت عناصر بصری موجود در طرح لیوان کاغذی میباشد که نباید کیفیت آنها پایین باشد و ترجیحا مثلا برای چاپ لوگو روی لیوان کاغذی ، شما به جای اینکه از فایل استفاده کنید از فایل اصلی لوگوی موجودتان استفاده کنید تا در چاپ لیوان کاغذی افت کیفیت پیدا نکند.

 
نکاتی برای طراحی لیوان کاغذی در تکوک
در چاپ لیوان کاغذی با طرح عمومی خصوصا زمانی که کاغذ آن مات باشد نیازی به اعمال این قوانینی که در پایین آمده نیست اما برای لیوان کاغذی با چاپ اختصاصی

نکته ای در طراحی لیوان کاغذی در تکوک وجود دارد که اختصارا به توضیح آن میپردازیم:

زمانی که طراح شما در حال طراحی لیوان کاغذی در قالب اختصاصی گروه تولیدی لیوان کاغذی تکوک است نباید تمام قالب را از رنگ استفاده کند ، زیرا در مراحل تولید لیوان کاغذی اگر جاهایی که از قبل معین شده که سفیدی داشته باشد ، جوهر یا مرکب پایه آب بروی آن چاپ شود اصطلاحا در زمان اتو شدن استروک لیوان کاغذی به شکل صحیح دوخته نمیشود و باعث نشتی آب یا مایعات پس از تولید لیوان کاغذی میگردد.

بنابراین همانطور که در تصویر قالب لیوان کاغذی که در زیر مشاهده میکنید از بالا و سمت راست و پایین کار نیبایست که سفیدی های آن را محاسبه کنید تا مشکلی در پخش شدن رنگ روی لیوان کاغذی و یا آب دادن لیوان کاغذی پس از تولید پیش نیاید.

 
طراحی و چاپ روی لیوان کاغذی به دو صورت انجام می پذیرد :
طراحی های عمومی برروی لیوان کاغذی (طرح گل ، طرح کودکانه ، طرح نسکافه ، …)

طراحی اختصاصی لیوان کاغذی و طبق سفارش مشتری (طراحی لوگو ، تبلیغات شرکت ، تبلیغات فروشگاه ، …)

از لیوان های اختصاصی بیشتر در رستوران ها ، تالارها ، فروشگاه ها ، بانک ها ، نمایشگاه ها استفاده می شود که صاحبان مشاغل تمایل دارند از تبلیغات آن ها به جای طرح عمومی بر روی لیوان کاغذی استفاده شود.

این محصولات توسط  مجموعه گروه تولیدی تکوک  طراحی و تولید میشود.
گروه تولیدی تکوک با سالها تجربه می تواند بهترین نمونه های لیوان کاغذی را با مناسب ترین قیمت ، با طرح های متفاوت تهیه و تولید نماید . شما می توانید جهت سفارش با کارشناسان تکوک تماس بگیرید و محصول مد نظر خود را سفارش دهید . لیوان کاغذی در نگاه اول فقط یک کالای مصرفی تلقی میشود ولی با اندکی زیرکی میتوان آنرا به عنوان یک ابزار تبلیغاتی موثر تبدیل نمود. فقط کمی خلاقیت نیاز دارد و یک مجری مجرب و خلاق . شما نیز میتوانید هم اکنون به جمع ما بپیوندید.

📞 09126175809 مهندس خدابخشی

 


برچسب: لیوان کاغذی، تولید لیوان کاغذی، طراحی لیوان کاغذی در تکوک،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۹:۰۲ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)

ارتباط آب غنی شده با اکسیژن و سلول های سرطانی,

ارتباط آب غنی شده با اکسیژن و سلول های سرطانی : همانطور که می دانید، متابولیسم، رشد و نحوه تامین انرژی توسط سلول های سرطانی تفاوت های مهمی با سلول های عادی دارد. به همین علت است که ادامه حیات این دسته از سلول ها می تواند به طور مستقیم زندگی دیگر سلول ها را تهدید کند. سلول های سالم برای تقسیم شدن، تنفس، متابولسیم و حذف مواد زائد علاقه زیادی به استفاده از اکسیژن دارند. این در حالی است که سلول های سرطانی، گلوکز یا همان قند را ترجیح می دهند. زیست شناسی آلمانی به نام اتو واربورگ برای تحقیقات ارزشمند خود در همین زمینه موفق به کسب جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 1931 شد. وی در مطالعه خود نشان داد که سلول های سرطانی به منظور بقا از یک روش متابولیسمی غیر وابسته به اکسیژن بهره برداری می کنند.
علت این موضوع نیز مشخص است: اکسیژن انرژی کمتری در مقایسه با گلوکز برای یک سلول سرطانی فراهم خواهد کرد. اکسیژن می تواند 2 مولکول انرژی تولید کند. این در حالی است که گلوکز 36 مولکول انرژی در اختیار توده بدخیم قرار می دهد. به همین دلیل است که تامین اکسیژن بدن روشی هوشمندانه و همچنین ایمن برای مبارزه با انواع مختلف سرطان محسوب می شود.
 

تنگی نفس بیماران سرطانی و کاهش سطح اکسیژن
دیس پنه به وضعیتی گفته می شود که بیمار دچار تنفس دشوار و همراه با زحمت شده و احساسی ناخوشایند را تجربه می کند. بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان های پیشرفته این وضعیت را گزارش کرده اند که احتمال می رود در ارتباطی تنگاتنگ با کاهش سطح اکسیژن بافتی باشد. البته آن دسته از افرادی که در مراحل ابتدایی انواع سرطان ها به سر می برند و دچار بیماری های زمینه ای دیگری همچون اختلالات قلبی، ریوی و احتمال لخته شدن خون هستند نیز ممکن است دیس پنه را تجربه کنند.

اصلی ترین دلایل دیس پنه شامل موارد زیر خواهد بود:
1- انسداد راه های هوایی به علت های مختلف همانند تومور

2- اضطراب و سر درد

3- استرس

4- باریک شدن راه های هوایی مانند برونکواسپاسم

5- کمبود اکسیژن در جریان خون که هایپوکسیا گفته می شود

6- ابتلا به عفونت های تنفسی

7- التهاب ریه ها پس از پرتودرمانی

8- کاهش تعداد گلبول های قرمز خون

9- تشکیل لخته خون

متدهای متفاوت اکسیژن تراپی
روش های مختلفی برای اکسیژن درمانی وجود دارد که کاربرد آنها بسته به شرایط بیمار، نوع سرطان، سطح پیشرفت آن و همچنین تشخیص پزشک معالج متفاوت خواهد بود.

– اکسیژن هایپرباریک: مکانیسمی است که طی آن فشار اکسیژن حین ورود به گردش خون و بافت ها به منظور افزایش کارایی روش بالا می رود. از این مورد به ندرت برای درمان سرطان استفاده می شود.

– سیل اکسیژن: در این متد روند اکسیژن رسانی با استفاده از پراکساید و ازون تقویت می شود. این دو ماده بار اکسیژن بالایی دارند و می توانند عملکرد روش را تا اندازه قابل توجهی افزایش دهند. هرچند اکسیژن تراپی به کمک ازون و یا پراکساید هیچ یک به اندازه شیمی درمانی خطرناک نیستند، اما در صورت استفاده نادرست بیمار را متوجه آسیب های جدی خواهند ساخت.

– روش رکتال: متد رکتال یا معقدی در مقایسه با سیل اکسیژن که به صورت داخل عروقی انجام می شود، روشی ایمن تر به شمار می رود. لازم به ذکر است که این متد به صورت واژینال نیز قابل انجام است. دریافت دوز بالای اکسیژن می تواند سلول های سرطانی را در مسیر مرگ و نابودی کامل هدایت کند.

اکسیژن مهمترین ماده برای عملکرد سالم تمام اجزای بدن است و حتی منجر به پیشگیری از سرطان می شود. به یاد داشته باشید که سلول های سرطانی در یک محیط اسیدی و کم اکسیژن رشد می کنند.

از آن جایی که سلول ها نمی توانند بیش از چند دقیقه به اندازه کافی اکسیژن ذخیره کنند، بدن به یک منبع ثابت اکسیژن در محیط زیست خود نیاز دارد. چندین روش طبیعی مانند سلول های بنیادی برای افزایش اکسیژن در خون وجود دارد که می توان با آنها از اثرات مخرب اکسیژن پایین در خون جلوگیری کنید و سلامت خود را حفظ کرد.

 

برای جذب اکسیژن  آب غنی شده  با اکسیژن بنوشید
نوشیدنی سالم و جذب اکسیژن با آب غنی شده با اکسیژن و پاک سازی بدن

نگه داشتن بدن در وضعیت هیدراته (آب رسانی به بدن با آب غنی شده با اکسیژن) کار سختی به نظر می آید اما این کار به حفظ سطح اکسیژن بدن کمک زیادی می کند. همه می دانیم که مولکول های آب یا H2O از دو اتم اکسیژن تشکیل شده است پس نوشیدن آب به اندازه کافی کمک می کند بدن هیدراته شود. وقتی که بدن هیدراته شود خون به راحتی می تواند مواد مغذی و به ویژه اکسیژن را به همه نقاط بدن برساند.

اگر می توانید مایعات دیگر را بنوشید و همچنین می توانید آب میوه های تازه و ترکیب های گوناگون را هم امتحان کنید. از آنجا که میوه ها و سبزیجات تازه سرشار از ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان هستند، آنها را در مخلوط کن یا آب میوه گیری بریزید و آبشان را بگیرید و بنوشید زیرا با این کار هضم آنها راحت تر خواهد بود.

گیاهان می توانند به طور طبیعی اکسیژن خانه را افزایش دهند

سلول های بنیادی
اکسیژن برای عملکرد بدن و تمام اجزاء آن مفید است. با این حال، برای کسی که بیماری مزمن انسدادی ریه دارد دریافت اکسیژن کافی بسیار دشوار است. سلول های بنیادی توانسته سطح اکسیژن بدن خیلی از افراد را بالا ببرد و باعث تنفس راحت تر و بهبود کیفیت کلی زندگی آنها شود. سلول های بنیادی می توانند بافت ریه را التیام دهند و عملکرد آن را بهتر کنند. با این کار دی اکسید کربن از ریه ها خارج می شود و اکسیژن کافی به شکل مؤثرتری به ریه ها می رسد.

شرکت اکساب شاپ
اکساب شاپ در حال حاضر توانایی ارسال محصول  آب غنی شده با  اکسیژن اکساب  را به تمامی نمایندگی های سراسر کشور را دارد .
ثبت سفارش  آب غنی شده  با اکسیژن اکساب در اکساب شاپ  تماس با اکساب شاپ در تمامی ساعات شبانه‌روز و هفت روز هفته امکان‌پذیر می‌باشد.
اکساب شاپ برای مشتریان عزیز 10 درصد تخفیف ویژه در نظر گرفته و ارسال درب منزل شما بدون هیچ هزینه ایی می  باشد.

اکساب شاب سفارش های مشتریان عزیز را طی یک روز کاری ارسال می کند .

آب غنی شده با اکسیژن اکساب شاپ وظیفه خود میداند در هر زمان باکس هایی که بیش از ۶ ماه از تاریخ تولید آنها گذشته باشد و یا ناقص باشند را به صورت رایگان تعویض کند.
جهت هر گونه سوال و انتقاد می توانید با شماره تلفن 09120179075 تماس حاصل فرمایید.
اکساب بهترین انتخاب برای خانواده
منبع : پروفسور دکتر ابولقاسم پاکدامن ، 1384 ،دانش و پزشکی در هزاره سوم ( آب غنی شده و دینامیزه شده با اکسیژن )

تلفن: ۰۱۷۳۲۵۱۴۴۶۰ فکس: ۰۱۷۳۲۵۱۴۶۶
مدیر فروش: ۰۹۱۱۱۶۹۰۲۱۱


برچسب: آب غنی شده با اکسیژن، شرکت اکساب شاپ، جذب اکسیژن با آب غنی شده با اکسیژن و پاک سازی بدن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۸:۵۲ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)

صدور بیمه عمر پاسارگاد در بجنورد

صدور بیمه عمر پاسارگاد در بجنورد : خرید بیمه‌ نامه عمر در وب سایت‌ 1000 بیمه خانم صنم بیات  نماینده شرکت پاسارگاد امکان‌ پذیر است و روند آن به صورت کاملا آنلاین صورت می‌پذیرد. در واقع ثبت سفارش یکی از زیرمجموعه‌های بیمه عمر و آتیه مانند خرید یک محصول به صورت اینترنتی پس از طی مراحل خاص خود به سادگی اتمام می‌پذیرد. قرارداد بیمه عمر یک قرارداد بلندمدت است که نیاز به توافق طرفین دارد. شما برای خرید بیمه عمر پاسارگاد به صفحه درخواست بیمه رفته و پس از پر کردن موارد خواسته شده ،کار خرید بیمه عمر شما به اتمام می رسد.
♦قبول شرایط ثبت نام

♦ثبت اطلاعات بیمه گذار و بیمه شده

♦انتخاب و تکمیل شرایط و پوشش های مورد تقاضا

♦انتخاب و تکمیل مدت بیمه و مبلغ پرداختی

♦تکمیل اطلاعات تماس

نحوه خرید بیمه عمر پاسارگاد در بجنورد . مشاوره خانم صنم بیات

مرحله اول در خرید بیمه عمر و آتیه پاسارگاد تنظیم جدول بیمه عمر

در خرید بیمه هم دقیقا مثل خرید هر نوع کالای دیگری باید آگاهی کامل بابت مبلغی که پرداخت می‌شود وجود داشته باشد.  برای خرید بیمه عمر پاسارگاد تنها کافی است جدول بیمه خود را از بخش استعلام بیمه عمر تنظیم کنید. در این بخش فرم مربوطه را پر می‌کنید و کارشناسان ما ظرف ۴۸ ساعت جدول اختصاصی مربوط به شما را ایمیل خواهند کرد و یا با شما تماس خواهند گرفت.


مرحله دوم تنظیم فرم پرسشنامه بیمه عمر

فرم پرسشنامه به صورت پیش فرض در سایت موجود است و می‌توانید پس از تنظیم جدول عمر آن را دانلود نمایید. پس از تکمیل فرم پرسشنامه  تصویر آن را به همراه تصویر کارت ملی فرد بیمه شونده برای ما ارسال کنید. کافی است توسط تلفن همراه خود و یا اسکنر در صورت وجود از پشت و روی فرم مربوطه عکس برای ما ارسال کنید. دقت داشته باشید که اطلاعات فرم در تصاویر مربوطه واضح باشند.


مرحله سوم پرداخت قسط اول حق بیمه عمر

بعد از بررسی پرسشنامه کارشناسان بیمه پاسارگاد حداکثر تا ۴۸ ساعت با شما تماس می‌گیرند و اطلاعات حساب بانکی را جهت پرداخت در اختیار شما قرار می‌دهند. رسید مربوط به پرداخت را می‌توانید از طریق راه‌های مختلفی که کارشناسان ما به شما معرفی خواهند کرد ارسال کنید.


مرحله چهارم صدور بیمه‌ نامه
تمامی مدارک گفته شده یعنی فرم پرسشنامه،  تصویر کارت ملی و فیش پرداخت بانکی حق بیمه در اختیار واحد صدور شرکت بیمه  پاسارگاد  قرار خواهد گرفت و بعد از چند روز کاری درب منزل ارسال می‌شود

در خواست  بیمه عمر پاسارگارد در بجنورد
اگر قصد خرید بیمه عمر را دارید حتما این سوال برای شما پیش آمده است که کدام شرکت ارزانترین بیمه عمر را ارائه می‌دهد؟ چه عواملی بر قیمت بیمه عمر تاثیر گذار است؟ معمولاً افراد قبل از اقدام به خرید بیمه عمر، از چندین شرکت بیمه نرخ می‌گیرند که در بسیاری از موارد، کار دشوار و زمان‌بری است؛ شرکت هزار بیمه نماینده شرکت بیمه پاسارگاد خانم قدس علوی می باشد که اقدام به فروش آنلاین بیمه عمرکرده است و تمامی اطلاعاتی که شما برای خرید هر بیمه ای نیاز دارید در کوتاه‌ ترین زمان در اختیار شما قرار می‌دهد. شما عزیزان می توانید برای خرید هر نوع بیمه ، اعمم از بیمه مسئولیت ، بیمه عمر، بیمه شخص ثالث ، بیمه باربری و ... از طریق شماره های 32358362 ، 09116367929 و یا از طریق سایت http://1000bimeh.ir با ما در ارتباط بوده و پاسخ تمامی سوالات خود را دریافت نمایید .

 پس از اتمام روند خرید بیمه عمر ، بیمه‌ نامه شما صادر شده و رایگان درب منزل شما ارسال خواهد شد.

 


برچسب: صدور بیمه عمر پاسارگاد در بجنورد، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر پاسارگاد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۷:۴۶ توسط:naghmeh موضوع: نظرات (0)